Ασφάλεια Σπιτιού «BnB»

Γενική Αστική Ευθύνη Τουριστικής Κατοικίας / Διαμερίσματος Βραχυχρόνιας Μίσθωσης

To B or not to B?

To ακίνητό σας που μισθώνετε βραχυχρόνια, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της εποχής, αποτελεί μια επιπλέον πηγή εισοδήματος για εσάς και την οικογένειά σας και είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι η «μικρή σας επιχείρηση» θα συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς προβλήματα.

Δημιουργήσαμε το νέο πρόγραμμα Γενικής Αστικής Ευθύνης Τουριστικής Κατοικίας Groupama BnB, το οποίο απευθύνεται σε όλους όσους έχουν επιλέξει τη βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου τους ως μία επιπλέον πηγή εισοδήματος.

Μέσω του προγράμματος, η Groupama Ασφαλιστική βοηθά εσάς τους ιδιοκτήτες τέτοιων ακινήτων να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες καταστάσεις, εξασφαλίζοντας ότι θα ανταπεξέλθετε σε αυτές χωρίς να διαταραχθεί η προσωπική οικονομική σας κατάσταση.

Πιο συγκεκριμένα, καλύπτεται η ευθύνη του ασφαλιζόμενου για αποζημίωση σωματικών βλαβών ή/και υλικών ζημιών τρίτων, όσον αφορά περιστατικά που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Ωστόσο, η Groupama Ασφαλιστική δε μένει εκεί, αλλά πρωτοπορεί καλύπτοντας προαιρετικά τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τον ενοικιαστή στο ακίνητο.​

 • Ολοκληρωμένη προστασία
 • Ιδανικός συνδυασμός πολλαπλών καλύψεων για απρόβλεπτους κινδύνους
 • Γρήγορη εκτίμηση ζημιών
 • Άμεση καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς
 • Πολύ προσιτό κόστος ασφάλισης

Τι καλύπτει

 • Ευθύνη ασφαλιζομένου έναντι τρίτων για σωματικές και υλικές ζημιές
 • Ευθύνη ασφαλιζομένου από μετάδοση πυρκαγιάς

 

Προαιρετικές καλύψεις

 • Ευθύνη ασφαλιζομένου από τη λειτουργία κολυμβητικής δεξαμενής
 • Εργοδοτική ευθύνη
 • Ζημιές που θα προκληθούν από τον ενοικιαστή στην ασφαλιζόμενη κατοικία (Ασφάλιση ενοικιαζόμενης κατοικίας)

 

Τι δεν καλύπτει

 • Τροφική δηλητηρίαση
 • Μολυσματικές ασθένειες / Μόλυνση περιβάλλοντος
 • Κλοπή, ληστεία
 • Ατυχήματα ή ζημιές από γεγονότα ανωτέρας βίας π.χ. σεισμός, πλημμύρα ή άλλα φυσικά φαινόμενα
 • Αυτοτραυματισμοί
 • Αποθετικές ζημιές
Έγγραφα Πληροφοριών
Ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών - Άρθρο 152 του N. 4364/2016
Αστική Ευθύνη Τουριστικής Κατοικίας - Groupama BnB Eco
Αστική Ευθύνη Τουριστικής Κατοικίας - Groupama BnB Plus
Αστική Ευθύνη Τουριστικής Κατοικίας - Groupama BnB Plus

Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

Tο πρόγραμμα Groupama BnB συνοδεύεται δωρεάν από την υπηρεσία «Προνόμιο Υγείας», η οποία παρέχει:

 • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA
 • Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

* Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: Κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1,80 κ.α.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ιδιώτες
Υγεία
Σύγκριση προγραμμάτων «Santé»
Santé Privilège & Santé Avantage
Santé Confort Plus
Santé Confort 6000
Santé Sélection
Santé Priorité
Santé Primaire
Santé Principe
Santé Vital
Santé Opus
Κατοικία
Groupama BnB
Αυτοκίνητο
Ασφάλεια Αυτοκινήτου «Pilote»
Αποταμίευση & Επένδυση
Groupama Ambre 2020
Οδός Αποταμίευσης Περιοδικό
Οδός Αποταμίευσης Εφάπαξ
Ενημερωτικό υλικό Επενδυτικών Κεφαλαίων
Σκάφος αναψυχής
Προγράμματα «Mare»
Επιχειρήσεις
Επιχείρηση
Expert Office
Expert Business
Expert Hotel
Ομαδική ασφάλιση
Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»

Καλέστε με για Ενημέρωση