Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης

Με τη σιγουριά ενός διεθνούς Ομίλου!

Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και η ικανοποίησή του απαιτεί όλη την προσοχή σας… όπως και η αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής σας.

Ανεξάρτητα από το μέγεθός της, η επιχείρησή σας είναι για εσάς μια επένδυση ζωής που σίγουρα αξίζει την καλύτερη δυνατή υποστήριξη και ασφάλεια. Η Groupama το γνωρίζει, γι’ αυτό δημιούργησε το πρόγραμμα Expert Business.

Ως μέλος του δικτύου Swiss Life από το 2009, η Groupama Ασφαλιστική σχεδίασε τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης σε θέματα Υγείας, συντάξεων, κινδύνων και μακροπρόθεσμων αποταμιευτικών καλύψεων για λογαριασμό των διεθνών πελατών της Swiss Life στην Ελλάδα.

 

Προγράμματα Ζωής / Ατυχήματος / Υγείας

 • Ασφάλεια Ζωής
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια
 • Θάνατος από ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
 • Πρόσκαιρη Ανικανότητα (Απώλεια Εισοδήματος)
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Χειρουργικό Επίδομα
 • Νοσοκομειακό Επίδομα
 • Παροχές Μητρότητας

 

Αποταμιευτικά / Συνταξιοδοτικά προγράμματα

 • Καθορισμένης σταθερής εισφοράς – ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Defined Contribution). Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της εισφοράς. Η συσσώρευση των εισφορών προσδιορίζει το ύψος της παροχής στη λήξη του προγράμματος.
 • Προκαθορισμένης παροχής (Defined Benefit). Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της παροχής και μετά από αναλογιστική μελέτη υπολογίζεται η απαιτούμενη εισφορά για να καλύψει την προκαθορισμένη παροχή.
 • Προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις του συμβαλλόμενου αφού κάθε επιχείρηση ή ένωση προσώπων έχει ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες
 • Τόνωση του ενδιαφέροντος και ικανοποίηση του προσωπικού προς την επιχείρηση διότι αναπτύσσεται συναίσθημα συνεργασίας και διαμορφώνεται καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων
 • Η επιχείρηση παρέχει ένα δείκτη εκσυγχρονισμού και δημιουργικής προσφοράς στους εργαζομένους της
 • Συνέχιση της συνεργασίας του επιλεγμένου-παραγωγικού προσωπικού με την επιχείρηση καιενίσχυση της παραγωγικότητας διότι προσελκύει νέα δυναμικά στελέχη από την αγορά
 • Προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους αμοιβών προσωπικού
 

Προνόμιο Υγείας για ασφαλισμένους με συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης

Όλοι οι ασφαλισμένοι με ομαδικά συμβόλαια νοσοκομειακής περίθαλψης στη Groupama, μπορούν να επωφεληθούν από τις δωρεάν παροχές υγείας που προσφέρει η Εταιρεία σε συνεργασία με καταξιωμένους, στο χώρο της υγείας, ομίλους.

Οι παροχές αφορούν:

 • Δωρεάν επισκέψεις σε εφημερεύοντες γιατρούς βασικών ειδικοτήτων στα Εξωτερικά Ιατρεία σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά
 • Δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις σε γιατρούς πολλών ειδικοτήτων στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
 • Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις σε έκτακτα και επείγοντα περιστατικά έως ενός ποσού

 

Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

Επιπλέον για όλους τους ασφαλισμένους σε όλα τα προϊόντα (π.χ. αυτοκίνητο, κατοικία, υγεία κλπ.) παρέχουμε:

 • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA
 • Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

* Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: Κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1,80 κ.α.

 

Πληροφοριακά έντυπα
Ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών - Άρθρο 152 του N. 4364/2016
Ασφάλιση Επιχείρησης - Expert Business
Πληροφοριακά έντυπα
Ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών - Άρθρο 152 του N. 4364/2016
Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας
Dental εκπτωτικό
Dental εκπτωτικό - Δίκτυο οδοντιάτρων
Dental εκπτωτικό - Τιμοκατάλογος υπηρεσιών και συμμετοχής ασφαλισμένων

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ιδιώτες
Υγεία
Σύγκριση προγραμμάτων «Santé»
Santé Privilège & Santé Avantage
Santé Confort Plus
Santé Confort 6000
Santé Sélection
Santé Priorité
Santé Primaire
Santé Principe
Santé Vital
Santé Opus
Κατοικία
Groupama BnB
Αυτοκίνητο
Ασφάλεια Αυτοκινήτου «Pilote»
Αποταμίευση & Επένδυση
Groupama Ambre 2020
Οδός Αποταμίευσης Περιοδικό
Οδός Αποταμίευσης Εφάπαξ
Ενημερωτικό υλικό Επενδυτικών Κεφαλαίων
Σκάφος αναψυχής
Προγράμματα «Mare»
Επιχειρήσεις
Επιχείρηση
Expert Office
Expert Business
Expert Hotel
Ομαδική ασφάλιση
Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»

Καλέστε με για Ενημέρωση