Ασφαλίσεις «Expert»

Μια oλοκληρωμένη oικoγένεια εξειδικευμένων προϊόντων που αφορούν όλα τα είδη επιχειρήσεων.

Προγράμματα ασφάλισης επιχειρήσεων

Η Groupama Ασφαλιστική, με πείρα και παράδοση στις ασφαλίσεις περιουσίας και πανελλαδικό δίκτυο γραφείων με online εξυπηρέτηση, στηρίζει οικονομικά μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις για να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία τους, με τα ιδιαίτερα προσιτά σε κόστος προγράμματα Expert.

Expert Office

Παρέχετε υπηρεσίες, δίνετε απαντήσεις στα προβλήματα των πελατών σας ως επιστήμονες ή εξειδικευμένοι επαγγελματίες, υπεύθυνα.

Expert Business

Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και η ικανοποίησή του απαιτεί όλη την προσοχή σας... όπως και η αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής σας.

Expert Hotel

Expert Hotel Εσείς προσφέρετε την άνεση, την ξενοιασιά και τη διασκέδαση που αναζητούν οι πελάτες σας, ώστε να τους μείνει αξέχαστη η διαμονή τους.

Expert Office

Παρέχετε υπηρεσίες, δίνετε απαντήσεις στα προβλήματα των πελατών σας ως επιστήμονες ή εξειδικευμένοι επαγγελματίες, υπεύθυνα.

Expert Business

Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και η ικανοποίησή του απαιτεί όλη την προσοχή σας... όπως και η αποδοτική λειτουργία της επιχείρησής σας.

Expert Hotel

Expert Hotel Εσείς προσφέρετε την άνεση, την ξενοιασιά και τη διασκέδαση που αναζητούν οι πελάτες σας, ώστε να τους μείνει αξέχαστη η διαμονή τους.

Καλύψεις προγραμμάτων

Expert Office Business Hotel
Ζημιές από φωτιά & παρεμφερείς κινδύνους Κεραυνό, ευρεία έκρηξη, καπνό, βραχυκύκλωμα
Ζημιές από νερά & καιρικά φαινόμενα Πλημμύρα, θύελλα-καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, θραύση σωληνώσεων, διερευνητικές εργασίες
Κλοπές – Ληστείες και ζημιές που θα προκαλέσουν οι κλέφτες
Πολιτικοί κίνδυνοι Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές και κακόβουλες ενέργειες
Ζημιές από τυχαία γεγονότα - Θραύση κρυστάλλων, θραύση επιγραφών, πτώση δένδρων, πτώση ηλεκτρικών ή τηλεφωνικών στύλων, πτώση αεροσκαφών & αντικειμένων, πρόσκρουση οχήματος - Καθίζηση, κατολίσθηση
Όρος πρόνοιας
Επακόλουθα έξοδα ζημιάς - Αποκομιδή συντριμμάτων και έξοδα κατεδάφισης - Αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών - Έξοδα φύλαξης της ασφαλισμένης περιουσίας - Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης - Έξοδα άντλησης υδάτων - Έξοδα αποτροπής & περιορισμού της ζημιάς
Αξία αντικατάστασης με καινούργιο
Σεισμός (προαιρετικά)
Αστική ευθύνη ιδιοκτήτη και ενοικιαστή
Απώλεια κερδών από ασφαλισμένο κίνδυνο
Απώλεια ενοικίου
Κάλυψη νεοαποκτηθέντων αντικειμένων
Ποιοτική αλλοίωση
Αστική Ευθύνη Επισκεπτών
Διακοπή Εργασιών
Πληροφοριακά έντυπα
Ενημερωτικό έντυπο πληροφοριών - Άρθρο 152 του N. 4364/2016
Ασφάλιση Επιχείρησης - Expert Business
Ασφάλιση Επιχείρησης - Expert Hotel
Ασφάλιση Επιχείρησης - Expert Office

 

  • Ιδανικός συνδυασμός πολλαπλών καλύψεων για απρόβλεπτους κινδύνους
  • Γρήγορη εκτίμηση ζημιών
  • Άμεση καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς
  • Iδιαίτερα προσιτό κόστος ασφάλισης
  • Ξεκάθαρο και λειτουργικό συμβόλαιο
  • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου

Προνόμιο Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους μας

Tα προγράμματα Αυτοκινήτου συνοδεύονται δωρεάν από την υπηρεσία «Προνόμιο Υγείας, η οποία παρέχει

  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές στον όμιλο EUROMEDICA
  • Διαγνωστικές εξετάσεις σε τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ) στον όμιλο ΔΙΑΓΝΩΣΗ

*Τιμές Κρατικού Τιμολογίου: Κατώτατες επιτρεπτές τιμές για τις εξετάσεις που περιέχονται σε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στο Φύλλο της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 30/4/91-Φ62) π.χ Γενική Αίματος €2.90, Υπερηχογραφήματα από €8.30, Γενική Ούρων €1,80 κ.α.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ιδιώτες
Υγεία
Σύγκριση προγραμμάτων «Santé»
Santé Privilège & Santé Avantage
Santé Confort Plus
Santé Confort 6000
Santé Sélection
Santé Priorité
Santé Primaire
Santé Principe
Santé Vital
Santé Opus
Κατοικία
Groupama BnB
Αυτοκίνητο
Ασφάλεια Αυτοκινήτου «Pilote»
Αποταμίευση & Επένδυση
Groupama Ambre 2020
Οδός Αποταμίευσης Περιοδικό
Οδός Αποταμίευσης Εφάπαξ
Ενημερωτικό υλικό Επενδυτικών Κεφαλαίων
Σκάφος αναψυχής
Προγράμματα «Mare»
Επιχειρήσεις
Επιχείρηση
Expert Office
Expert Business
Expert Hotel
Ομαδική ασφάλιση
Προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»
Ασφάλεια Σπιτιού «Maison»

Καλέστε με για Ενημέρωση