Προγράμματα Αποταμίευσης & Επένδυσης

 

Προγράμματα

Groupama Ambre 2020

Με το Groupama Ambre 2020, έχετε τη δυνατότητα για αποταμίευση και επένδυση με έκθεση στις κεφαλαιαγορές αλλά ταυτόχρονα με μερική προστασία κεφαλαίου.

Οδός Αποταμίευσης Περιοδικό

Με το Οδός Αποταμίευσης Περιοδικών καταβολών, θα δημιουργήσετε σταδιακά και χωρίς στερήσεις, με συστηματική αποταμίευση, ένα σημαντικό κεφάλαιο για να το αξιοποιήσετε αργότερα όπως εσείς θέλετε.

Οδός Αποταμίευσης Εφάπαξ

Με το Οδός Αποταμίευσης Εφάπαξ καταβολής, εάν διαθέτετε ήδη ένα κεφάλαιο, θα το αξιοποιήσετε εξασφαλίζοντας δυναμική επαγγελματική διαχείριση προκειμένου να επιτύχετε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.

Groupama Ambre 2020

Με το Groupama Ambre 2020, έχετε τη δυνατότητα για αποταμίευση και επένδυση με έκθεση στις κεφαλαιαγορές αλλά ταυτόχρονα με μερική προστασία κεφαλαίου.

Οδός Αποταμίευσης Περιοδικό

Με το Οδός Αποταμίευσης Περιοδικών καταβολών, θα δημιουργήσετε σταδιακά και χωρίς στερήσεις, με συστηματική αποταμίευση, ένα σημαντικό κεφάλαιο για να το αξιοποιήσετε αργότερα όπως εσείς θέλετε.

Οδός Αποταμίευσης Εφάπαξ

Με το Οδός Αποταμίευσης Εφάπαξ καταβολής, εάν διαθέτετε ήδη ένα κεφάλαιο, θα το αξιοποιήσετε εξασφαλίζοντας δυναμική επαγγελματική διαχείριση προκειμένου να επιτύχετε τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις.