Το επίσημο email που αποστέλλεται στον ασφαλισμένο κατά την έναρξη της σχέσης του με την Groupama Ασφαλιστική, θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο βίντεο, που αφορά στο συμβόλαιό του, το οποίο θα τον καθοδηγεί, βήμα-βήμα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και πλήρης αξιοποίηση κάθε συμβολαίου. Έτσι, θα επιτυγχάνεται και η ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου από την Groupama Ασφαλιστική από την πρώτη στιγμή που θα παρουσιαστεί ανάγκη, για την υγεία, το αυτοκίνητο ή την περιουσία του.

Μπορείτε να δείτε τα τρία νέα ενημερωτικά βίντεο στους συνδέσμους που ακολουθούν:

Τα τρία, μοντέρνας αισθητικής βίντεο, είναι ένα ακόμα εργαλείο της Groupama Ασφαλιστικής που καθιστά την ασφάλιση και τη σχέση με την ασφαλιστική εταιρεία απλή, κατανοητή και προσιτή για όλους. Η εταιρεία συνεχίζει προσηλωμένη στη συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών της, παραμένοντας «Σίγουρα Δίπλα» τους, από την πρώτη στιγμή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *